INFORMACE PRO RODIČE

 

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020 - 2021

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 nesmí do mateřské školy vstoupit

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

          DBEJTE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ:

 • ROUŠKY JSOU POVINNÉ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH ŠKOLY (NETÝKÁ SE DĚTÍ MŠ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY)
 • DODRŽUJTE OD OSTATNÍCH 2 m ROZESTUP
 • POUŽÍVEJTE DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE
 • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT VE SVÉ PŘIHRÁDCE V ŠATNĚ VLASTNÍ ROUŠKU V IGELITOVÉM PYTLÍKU
 • NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY Z DOMOVA
 • DĚTI SI IHNED PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PŮJDOU DŮKLADNĚ OMÝT RUCE

 

JAKÉ AKCE PRO DĚTI PLÁNUJEME NA MĚSÍC LISTOPAD:

 • SBÍRÁME DOBŘE NASUŠENÉ PEČIVO PRO ZVÍŘÁTKA V ZÁCHRANNÉ STANICI ZRANĚNÝCH A HANDICAPOVANÝCH VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT JARO - JAROMĚŘ. DĚKUJEME ZA PŘÍSPĚVKY. RÁDI POMÁHÁME.

 • 11.11. HRA O SVATÉM MARTINOVI

 • 24.11. PODZIMNÍ BÁL LESNÍCH SKŘÍTKŮ, VÍL A VESELÝCH STRAŠIDÉLEK (V PŘEVLECÍCH)

 • TVOŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ "CO NÁM PODZIM PŘINÁŠÍ", VÝROBA ADVENTNÍHO VĚNCE

 • UČÍME SE TŘÍDIT ODPAD - DIVADÉLKO PRO DĚTI (hrají učitelky) "JAK SI PEJSEK ZRANIL V LESE NOŽIČKU O ODHOZENOU PLECHOVKU"

 

PŘEDŠKOLIČKA ZŠ STUDNICE:

URČENO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
 
 • ZMĚNA VZHLEDEM K PANDEMII KORONAVIRU COVID 19 A VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

 •  
 • "ŠKOLIČKA" A SETKÁVÁNÍ S PANÍ UČITELKOU Z 1. TŘÍDY ZŠ JE PROZATÍM ODLOŽENO.