INFORMACE PRO RODIČE

 

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020 - 2021

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 nesmí do mateřské školy vstoupit

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

          DBEJTE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ:

  • ROUŠKY JSOU POVINNÉ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH ŠKOLY (NETÝKÁ SE DĚTÍ MŠ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY)
  • DODRŽUJTE OD OSTATNÍCH 2 m ROZESTUP
  • POUŽÍVEJTE DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE
  • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT VE SVÉ PŘIHRÁDCE V ŠATNĚ VLASTNÍ ROUŠKU V IGELITOVÉM PYTLÍKU
  • NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY Z DOMOVA
  • DĚTI SI IHNED PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PŮJDOU DŮKLADNĚ OMÝT RUCE

 

JAKÉ AKCE PRO DĚTI PLÁNUJEME NA MĚSÍC ZÁŘÍ:

  • 17.9. SETKÁNÍ - BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU JITKOU VÍTOVOU