INFORMACE PRO RODIČE

 

 Vážení rodiče,

dle nařízení Vlády ČR je mateřská škola od 1.3. do 19.3. uzavřena.

 

 
 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI

 
 
 
 
 

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020 - 2021

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 nesmí do mateřské školy vstoupit

(zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

          PROSÍME, DBEJTE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ:

 • RESPIRÁTORY (NANOROUŠKY, DVOJITÉ CHIRURGICKÉ ROUŠKY) JSOU POVINNÉ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH ŠKOLY (NETÝKÁ SE DĚTÍ MŠ)
 • DODRŽUJTE OD OSTATNÍCH 2 m ROZESTUP
 • POUŽÍVEJTE DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE
 • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT VE SVÉ PŘIHRÁDCE V ŠATNĚ VLASTNÍ ROUŠKU V IGELITOVÉM PYTLÍKU
 • NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY Z DOMOVA
 • DĚTI SI IHNED PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PŮJDOU DŮKLADNĚ OMÝT RUCE

 

JAKÉ AKCE PRO DĚTI PLÁNUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN:

 •  

 

PŘEDŠKOLIČKA ZŠ STUDNICE:

URČENO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
 
 • ZMĚNA VZHLEDEM K PANDEMII KORONAVIRU COVID 19 A VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

 •  
 • "ŠKOLIČKA" A SETKÁVÁNÍ S PANÍ UČITELKOU Z 1. TŘÍDY ZŠ JE PROZATÍM ODLOŽENO. 

 • NA "ŠKOLIČKU" SI HRAJEME S PŘEDŠKOLÁČKY I VE VZDĚLÁVACÍCH KROUŽCÍCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.