ZŠ a MŠ Studnice
ZŠ a MŠ Studniceokr. Náchod
ZŠ a MŠ Studnice, okr. Náchod

Vyberte podtéma.

Barevný podzim

ježek a veverka

Barevný podzim s veverkou Čiperkou

ZÁŘÍ

 

TÉMA I.         BAREVNÝ PODZIM S VEVERKOU ČIPERKOU

 

Podtéma 1.         Ve školce a doma

 • NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA                   - noví kamarádi, značky, nové prostředí
 • PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY          - co používáme, jak se to jmenuje, věci okolo nás
 • NAŠE PŘÍRODA                                    - zahrada MŠ a její okolí - les, louka, pole
 • MOJE RODINA                                      - bydliště dítěte, členové rodiny, co je to domov

 

Nové děti se budou seznamovat s novým prostředím mateřské školy a okolím.

Budou poznávat nové kamarády, paní učitelky, paní školnice, seznámí se s pravidly společného soužití v kolektivu, vnitřním režimem MŠ. Starší děti budou mladším dětem pomáhat, budou se učit ohleduplnosti, toleranci a vzájemné pomoci.

Naším přáním je vytvořit prostředí vzájemné důvěry a bezpečí, kde se budou všechny děti cítit dobře.

Budeme si vyprávět zážitky z prázdnin, poznávat věci okolo sebe a také si povíme  o důležitosti rodiny, vysvětlíme si - co je to „rodina a domov“.

Budeme nadále spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. V darovaného kompostéru budeme stále vrstvit přírodní odpad a v průřezu kompostéru pozorovat, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda, kterou zjara upotřebíme k pěstování. Z mobilních záhonků sklidíme zeleninu a bylinky. Na konci září se rozloučíme s balkonovými květinkami.

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo         

 • přivítat všechny děti např. maňáskovým divadlem a připravit jim radostný vstup do mateřské školy
 • pomoc dětem a jejich rodičům orientovat se v novém prostředí
 • osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody a pohody prostředí

Dítě a jeho psychika

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím, usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

Dítě a ten druhý

 • vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem

Dítě a společnost

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole

Dítě a svět

 • vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 

 

ŘÍJEN

 

TÉMA I.        BAREVNÝ PODZIM S VEVERKOU ČIPERKOU

 

Podtéma 2.         Přichází podzim

 

 • DARY ZAHRADY, ZAHRÁDKY A POLE - ovoce, zelenina, význam pro zdraví, pozorování práce na poli, v zahradě - "Jablíčkový týden" (pokrmy z jablek, hry s jablky - tiskání, koulení, pokusy s jadérky, písně a básně o jablkách...)
 • BARVY PODZIMU A ZAJÍMAVÉ TVARY V PŘÍRODĚ  - druhy stromů, keřů a jejich plody, sběr přírodnin, tvoření z přírodnin, ochrana přírody
 • POZNÁVÁME PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY  - pozorujeme, ohmatáváme, ochutnáváme, čicháme, posloucháme 
 • NA NÁVŠTĚVĚ NA STATKU  - domácí a hospodářská zvířata

 

V tomto období se zaměříme na poznávání podzimní přírody. Budeme si všímat stromů a keřů, jejich plodů a postupně zbarvujících se listů. Využijeme těchto darů přírody ke tvoření a podzimní výzdobě školky. Naučíme se ohleduplnému chování v přírodě. Dozvíme se, jak a proč třídit odpad.

Budeme sledovat podzimní práce lidí na polích a v zahradách. Ochutnáme různé druhy zeleniny a ovoce (vyrobíme si např. mošt, kompot, zavařeninu, upečeme závin, koláč, dort, uvaříme ovocné knedlíky). Povíme si o významu ovoce a zeleniny pro naše zdraví.

Budeme poznávat domácí a hospodářská zvířata a jaký význam mají pro člověka.

Budeme nadále spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. V darovaného kompostéru budeme stále vrstvit přírodní odpad a v průřezu kompostéru pozorovat, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda, kterou zjara upotřebíme k pěstování. Mobilní záhonky připravíme na zimu. Do truhlíků po balkonových květinách vytvoříme podzimní aranžmá z přírodnin. Vyrobíme si strašidélka z vypěstovaných dýní. Uklidíme zahradu.

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu
 • zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii

Dítě a ten druhý

 • podporovat dětská přátelství

Dítě a společnost

 • kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou  a jejími plody

Dítě a svět

 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách

LISTOPAD

 

TÉMA I.        BAREVNÝ PODZIM S VEVERKOU ČIPERKOU

 

Podtéma 3.         Příprava přírody na zimu

 

 • USÍNAJÍCÍ LES - stromy, keře, byliny, čas dušičkový
 • POČASÍ A JEHO ZMĚNY - co umí vítr, déšť, mlha, jaký vliv má počasí na svět a na člověka, chráníme si zdraví
 • KAMARÁDI Z LESA - volně žijící zvířata, ptáci, ochrana přírody                              
 • KDY CO DĚLÁME - časové představy (ráno, poledne, večer, dopoledne, odpoledne)

 

Budeme pozorovat měnící se přírodu, která se připravuje na zimní spánek a podzimní počasí. Povíme si, jak je důležité pečovat o své zdraví, abychom neonemocněli.

Budeme si povídat o přírodě, její ochraně, poznávat volně žijící zvířata, ptáky, seznámíme se s jejich životem a nasušíme pro ně na zimu pečivo, kaštany, žaludy.

Také si povíme - kdy co děláme - ve školce a doma, abychom si procvičili časové představy.

Uspořádáme ve spolupráci se ZŠ tradiční adventní koncert pro rodiče a veřejnost.

Budeme nadále spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. V darovaného kompostéru budeme stále vrstvit přírodní odpad a v průřezu kompostéru pozorovat, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda, kterou zjara upotřebíme k pěstování. Mobilní záhonky připravíme na zimu. Do truhlíků po balkonových květinách dotvoříme podzimní aranžmá z přírodnin, zabezpečíme nové okrasné stromky proti zimě a okusu.

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví a pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje

Dítě a jeho psychika

 • posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost…)
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

Dítě a ten druhý

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (pomáháme si)

Dítě a společnost

 • vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách (lež, statečnost atd.)

Dítě a svět

 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 

 

Textový editor

Foukej, foukej, větříčku (báseň)
Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

 

Měla babka (báseň, píseň)
Měla babka čtyři jabka
a dědoušek jen dvě.
Dej mi, babko, jedno jabko,
budeme mít stejně.
Měl dědoušek, měl kožíšek
a babička jupku.
Pojď, dědoušku na taneček,
já si s tebou dupnu.
 
Jablíčko (báseň)
Jablíčko se skutálelo,
vůbec ho to nebolelo.
Podívejte, jak se koulí,
nemá ani jednu bouli,
kutálí se, kutálí
to jsme se mu nasmáli.
 
Naše rodina (báseň)
Ze všeho mám nejraději,
když se táta s mámou smějí.
Mám je rád a oni mě,
patříme si vzájemně.
 
Jabloňka (báseň)
Na zahrádku chodíme,  (chůze)
na stromy se díváme.    (pohled do stran)
Jeden z nich je maličký, (dřep)
jako malé dětičky.
Roste, roste s jablíčky    (vztyk, otáčení v upažení)
pro kluky i holčičky.        (potlesky)
 
Listopad (báseň)
Listopad, listopad,
lísteček mi na dlaň spad´.
Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.
 
Kde se vzal, tu se vzal (báseň)
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
a na hlavě čepičku, 
z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal.
 
Mikuláši, přijď dnes k nám (báseň)
Mikuláši, přijď dnes k nám,
písničku Ti zazpívám.
Přines, prosím, trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.
Dáváš dárky pro radost,
pro každého jich máš dost.
 
Ty nám neseš bílou zimu,
i zpěvavou meluzínu,
i pár sladkých oříšků,
schovaných máš v kožíšku.
 
Až přijde Mikuláš (báseň)
Až přijde Mikuláš,
řeknu mu "Otčenáš",
nastavím košíček,
on mi dá jablíček,
a já mu zazpívám
jako ten slavíček.
 
Přijde-li do chaty,
s metličkou rohatý,
schovám si hlavičku
v proutěném košíčku,
nedám mu jablíčko,
ani svou dušičku.
 
Lidové písničky: Pod naším okýnkem; Šel zahradník do zahrady; Pásla ovečky; Ovčáci, čtveráci; Skákal pes; Kočka leze dírou; Travička zelená; Holka modrooká; Pec nám spadla; Běží liška k Táboru; Běžela ovečka; Já mám koně; Já do lesa nepojedu; Prší, prší....; Mikuláš ztratil plášť; Mik, miku, Mikuláš; Když se čerti ženili;
 
Autorské písničky: 
 
 
 

 

 
 

draci    stromy a holiy

pavučinky   bramboráčci

jablíčka a ježci  ježci

holínkydomečky

já sluníčka

domečky podzim jablíčka

veverka  drak  sluníčka a skřítkové

podzim

Zde jsou akce, které již proběhly. Akce v aktuálním měsíci najdete v "aktualitách".

 

22. 9. „PRINC A ŠVADLENKA“

Hudební divadlo Jany Hruškové z České Skalice se zapojením dětí  a setkání prvňáčků s kamarády ve školce.

30. 9. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY

Pravidelná spolupráce s místní knihovnou - paní Mílou Koncošovou.

Půjčování knížek k tématu, besedy, čtení příběhů a pohádek, spolupráce s dětmi ze ZŠ.

JABLÍČKOVÉ HODY (celý říjen)

Výroba pokrmů z jablek (např. závin, jablkové knedlíky, křížaly, kompot, mošt, džem…), výtvarné tvoření s jablky - např. tiskání rozkrojeným jablkem, zpívání písní o jabloni - jablkách (Pod naším okýnkem, Měla babka čtyři jabka, Koulelo se, koulelo červený jablíčko…), čtení pohádek a básní k tématu. Děkujeme paní Kateřině Regnerové za bedýnky krásných jablíček.

PROFESIONÁLNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO

Setkání dětí z MŠ a ZŠ.

25. 10. „PODZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ“ 

Výukový program ve spolupráci s Centrem rozvoje, o.p.s. Česká Skalice. Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou poutavého příběhu seznámí s proměnami přírody během jednotlivých ročních období.

12. 10. „CO VYPĚSTOVAL SKŘÍTEK TYKVÍNEK“ - výukový program ve spolupráci s Centrem rozvoje, o.p.s. Česká Skalice. Pojedeme linkovým autobusem do České Skalice a zpět. Podrobnější informace dostanete na letáčku. 

24. 10. PŘEDŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁČKY V 1. TŘÍDĚ ZŠ  (dopoledne)       

Prohlídka základní školy, první třídy, seznámení se s paní učitelkou. 

20. 10. KERAMICKÁ DÍLNA V MŠ

Tvoření z keramické hlíny ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice.

31. 10. PROFESIONÁLNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO

Mgr. Jana Vyšohlídová „Zvířátka a loupežníci“ 

OPĚT SBÍRÁME DOBŘE NASUŠENÉ ZBYTKY PEČIVA PRO ZVÍŘÁTKA

3. 11. PŘEDŠKOLIČKA

Setkání předškolních dětí s paní učitelkou Mgr. Hanou Plašilovou v 1. třídě a  plnění přiměřených úkolů (10 - 11 hodin).

10.11. BÁL LESNÍCH SKŘÍTKŮ, VÍL A VESELÝCH STRAŠIDÉLEK

Zábavné dopoledne v převlecích (děsivé masky do školky nepatří).

11.11. "Na svatého Martina, kouřívá se z komína" 

Přiblížení legendy.

11.11. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY S NAUČNÝM PROGRAMEM

Spolupráce s paní Miloslavou Koncošovou (starší děti).

16.11. CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ

PŘÍPRAVA ADVENTNÍHO VĚNCE

Mateřská škola

kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6
1
7 8 9
1
10 11
12 13 14 15
1
16 17 18
19 20 21
1
22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
skoro jasno 20 °C 6 °C
pondělí 5. 6. jasno 22/11 °C
úterý 6. 6. zataženo 23/12 °C
středa 7. 6. slabý déšť 22/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Svátek

Dnes je 4.6.2023

Svátek má Dalibor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese

Projekty a dotace


nahoru