ZŠ a MŠ Studnice
ZŠ a MŠ Studniceokr. Náchod
ZŠ a MŠ Studnice, okr. Náchod

Vyberte podtéma.

Jarní probouzení

jaro

Jarní probuzení veverky Čiperky

BŘEZEN

 

TÉMA III.             JARNÍ PROBOUZENÍ VEVERKY ČIPERKY                                                          

                                                   

Podtéma 1.                  Vítáme jaro

 

VÍTÁNÍ JARA  - změny v přírodě, jarní květiny                   

KOLOBĚH VODY  - jak vzniká déšť, důležitost vody, jarní práce na zahradě

DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA - pojmenování, význam, užitek                    

VE MĚSTĚ A NA VESNICI  - dopravní výchova, bezpečnost       

       

V tomto období budeme netrpělivě očekávat příchod jara. Budeme pozorovat měnící se přírodu, první jarní květinky. „Tetku Zimu – Moranu“ vyneseme do místního potoka, dle lidového zvyku (aby zima odešla a jaro přišlo). Začneme s jarní výzdobou naší školky.

Budeme sledovat počasí a povídat si o důležitosti vody v přírodě, jak voda vzniká. Nezapomeneme sledovat jarní práce na polích a v zahrádkách. Naklíčíme si semena, budeme je pozorovat a povíme si, co všechno potřebuje semínko, aby z něho vyrostla rostlinka.

Řekneme si něco nového o domácích a hospodářských zvířatech a jejich mláďatech.

Budeme dbát o své zdraví a bezpečnost při přecházení silnice a chůzi v její blízkosti. Povíme si na co si dát pozor. Seznámíme se s prací Policie ČR, požárníků, zdravotníků, záchranářů.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. Započneme s dalšími projekty dle plánu.

                                              

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, ovládání pohybového aparátu

Dítě a jeho psychika

 • získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte

Dítě a ten druhý

 • rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému

Dítě a společnost

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Dítě a svět

 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 

DUBEN

 

TÉMA III.     JARNÍ PROBOUZENÍ S VEVERKOU ČIPERKOU

 

Podtéma 2.         Ochrana našeho zdraví

 

 • OSLAVA VELIKONOC  - lidové zvyky, velikonoční tvoření
 • POZNEJ SVÉ TĚLO  - části lidského těla, ochrana zdraví a bezpečnost                                                                
 • OVOCE A ZELENINA  - druhy, pěstování, význam pro zdraví
 • JÍDLO A POKRMY  - zdravá výživa    

 

Stále budeme sledovat měnící se jarní přírodu. Pomůžeme při úklidu zahrady a okolí.

Poznáme své tělo, povíme si o tom, jak své tělo a své zdraví chránit, jaké potraviny jsou

pro naše zdraví nejdůležitější. Vyrobíme si zeleninový salát, ochutnáme některé bylinky, uvaříme si bylinkový čaj.     

Budeme se připravovat na oslavu Velikonoc. Naučíme se velikonoční koledy, vytvoříme si velikonoční ozdoby, ozdobíme výdunky vajec, zasejeme do misek obilí. Pozveme na velikonoční tvoření do mateřské školy také rodiče, kteří se na již tradiční akci „Malované vajíčko“ velmi těší.

Budeme se těšit také na čarodějnický bál, který ukončí měsíc duben.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. Čeká nás projekt: „Bio pěstování v mobilních záhonech“. Na pěstování využijeme i hlínu z našeho kompostéru.

 

OBLASTI:

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti

Dítě a jeho psychika

 • cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii
 • rozvíjet mluvený projev dítěte

Dítě a ten druhý

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem
 • učit se chránit bezpečí své i druhých

Dítě a společnost

 • pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje a přijmout základní společenské, morální a estetické hodnoty

Dítě svět

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • kladení otázek a hledání odpovědí na problémy

 

KVĚTEN

 

TÉMA III.     JARNÍ PROBOUZENÍ S VEVERKOU ČIPERKOU                                     

 

Podtéma 3.         Měsíc plný květů a vůní

 

 • SVÁTEK MAMINEK (Den matek)   - vztah k rodičům, důležitost rodiny, výroba dárků, vystoupení                                                   
 • KVETOUCÍ PŘÍRODA  - stromy, keře, byliny, ochrana přírody, krása rozkvetlé přírody, vnímáme všemi smysly
 • ŽIVOT NA LOUCE A U RYBNÍKA   - ryby, žáby, hmyz, ochrana přírody, co umí včeličky                                           
 • POZNÁVÁME RODNÝ KRAJ  - památky, přírodní zajímavosti,  významné osobnosti našeho kraje, výlety, exkurze, besedy                                                                                                                                          

V tomto nejkrásnějším jarním období se zaměříme na pozorování přírody všemi smysly. Budeme sledovat stromy, keře, byliny, jejich květenství, vnímat jejich vůni.

Naší pozornosti neuniknou ani drobní živočichové např. hmyz. Zaměříme se  na pozorování života u rybníka a na louce. Budeme se učit přírodu ochraňovat a neničit.

Pro maminky k jejich svátku připravíme krátké vystoupení, malé občerstvení a předáme jim vyrobené dárečky.

Budeme poznávat také náš rodný kraj, chodit na delší vycházky, exkurze, výlety.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. Budeme se starat o zasazené stromky na školní zahradě. Budeme pokračovat v  projektech: „Bio pěstování v mobilních záhonech“, „Rozkvetlá školka“ a v dalších dle plánu.

 

OBLASTI:

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojování pohybových stereotypů (běh, skok, skoky přes švihadlo, šplh, míčové hry)

Dítě a jeho psychika

 • výslovnost, přednes, recitace – rozvíjení jazykových dovedností
 • rozvíjet a kultivovat hudební a taneční aktivity

Dítě a ten druhý

 • vytvářet estetický vztah k životu

Dítě a společnost

 • vytvářet estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku

Dítě a svět

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností

 

Jarní říkadla:

JARO, VSTÁVEJ!

Jaro, vstávej, už je čas, 

slunce přiveď mezi nás!

Ať nás hřeje, ať nám svítí,

bude vonět jarní kvítí.

 

ŠEL JANEČEK

Šel Janeček na kopeček,

hnal před sebou pět oveček

a šestého berana 

se zlatýma rohama.

 

Lidové písničky o jaru: Jaro, jaro, jaro už je tu; Na jaře; Pásla ovečky; Já mám koně; Když jsem já sloužil; Včelky bzučí;

 

Velikonoční koledy (holky)

LÍTO, LÍTO

Líto, líto nesu, 

až se celá třesu.

Ráno jsem nic nesnídala,

protože jsem pospíchala,

abych něco dostala.

 

Velikonoční koledy (kluci)

KOHOUTEK KOKRHÁ

Kohoutek kokrhá,

slepička kdáče,

panímáma do komůrky

pro vajíčko skáče.

 

HODY, HODY, DOPROVODY

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Za kamny v koutku,

na vrbovém proutku,

proutek se ohýbá,

vajíčko kolíbá,

proutek se zláme,

slepička z něj spadne.

 

Vajíčko se odkoulí

do strejčkovy stodoly,

vajíčko křáp,

slepička kdák,

panímámo, máte mi ho dát!

 

OVOCE A ZELENINA

Ovoce a zelenina,

to je zdraví, to je síla.

Kdo jí mrkev, ředkvičky,

bude zdravý celičký.

 

VČELKA

Křidélky si mává,

létá tam a zpět,

med dobrý nám dává,

opyluje každý květ.

 

PAMPELIŠKY

Kde se vzaly, tu se vzaly pampelišky v trávníčku,

ke sluníčku obracejí svoji zlatou hlavičku.

Kde se vzali, tu se vzali motýlkové, včeličky,

přiletěli, zulíbali pampelišek hlavičky.

polévka   polévka

slepičky  Pepíci

růst květin  kočičk

Pepík z obilí a pilin  ječmen

květiny  Velikonoce

zvířátka  výzdoba

rybníček  rybníčky

kuřátka  voda

kytičky

AKCE V BŘEZNU

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ PRO DĚTI, RODIČE, VEŘEJNOST - proběhne 7.3. odpoledne od ZŠ (vede pan ředitel) - posunutý termín kvůli jarním prázdninám

8.3. CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ

17.3. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY S NAUČNÝM PROGRAMEM - spolupráce s paní Miloslavou Koncošovou.

23.3. PŘEDŠKOLIČKA - setkání předškolních dětí s paní učitelkou Mgr. Hanou Plašilovou v 1. třídě a  plnění přiměřených úkolů (10 - 11 hodin)

28.3. VYNÁŠENÍ "TETKY ZIMY" - MORANY - do potoka Olešenka

28.3. "MALOVANÉ VAJÍČKO" akce pro děti a rodiče -  velikonoční tvoření ve školičce od 15.15 do 17 hodin (nejen malování z domova donesených výdunků vajec - kdo bude mít zájem, ale tvoření také ozdob z různých papírů, semínek, které vám ve školce k práci rádi poskytneme.....)

29.3. FOTOGRAFOVÁNÍ FIRMOU PHOTODIENST S JARNÍM POZADÍM

KRMÍME PTÁČKY NA ZAHRADĚ

SBÍRÁME DOBŘE NASUŠENÉ ZBYTKY PEČIVA PRO ZVÍŘÁTKA

 

AKCE V DUBNU

3.4. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JARNÍ VÝSTAVKY NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE (výstavka výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ) od 15,30 hodin

4.4. KERAMICKÁ DÍLNA V MŠ (ve spolupráci s paní Blankou Kaufmanovou)

5.4. PROFESIONÁLNÍ DIVADLO V MŠ (pro děti ze ZŠ a MŠ) "Bajky pana Ezopa"

11.4. "PŘEDŠKOLIČKA" OD 15,30 HODIN V 1. TŘÍDĚ ZŠ (předškolní děti do ZŠ odvedou rodiče)

18.4. BESEDA SE SPISOVATELKOU DĚTSKÝCH KNÍŽEK JITKOU VÍTOVOU A AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DĚTÍ - PRÁCE S KNIHOU 

20.4. BESEDA S POLICIÍ ČR

26.4. CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ

27.4. HUDEBNÍ DIVADLO JANY HRUŠKOVÉ V MŠ "Kohout králem" (ZŠ A MŠ)

28.4. ČARODĚJNICKÝ BÁL V MŠ

KRMÍME PTÁČKY NA ZAHRADĚ

NASBÍRANÉ PEČIVO BUDE TENTOKRÁT DAROVÁNO PŘI NÁVŠTĚVĚ OBORY S MUFLONY A DAŇKY, KAM SE PŮJDEME PODÍVAT

 

AKCE V KVĚTNU

3.5. BESEDA SE ZUBNÍ HYGIENISTKOU - učíme se čistit zoubky s dráčkem Zubáčkem a příběh zoubku, co se nerad čistil

5.5. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY S NAUČNÝM PROGRAMEM - spolupráce s paní Miloslavou Koncošovou (starší děti)

9.5. + 10.5. ZÁPIS DO MŠ

15.5. OSLAVA DNE MAMINEK V MŠ od 15,15 hodin - vystoupení dětí a malé občerstvení 

16.5. KRÁLOVSTVÍ VČEL - výukový program ve spolupráci s Centrem vzdělávání Č. Skalice

25.5. PŘEDŠKOLIČKA - předškolní děti v 1. třídě ZŠ

23.5. VÝLET DO ČASTOLOVIC - prohlídka zámku pro děti předškolního věku a mini ZOO (viz letáček) - pro všechny děti

31.5. DIVADLO V DIVADLE - pod vedením zkušené profesionálky J. Hruškové si děti mohou vyzkoušet hrát divadlo (ZŠ a MŠ)

 v červnu - PĚŠÍ VÝLET PRO ZDATNĚJŠÍ DĚTI NA FARMU DUBNO - zvířátka a jejich mláďátka

 • NASBÍRANÉ PEČIVO BUDE TENTOKRÁT DAROVÁNO PŘI NÁVŠTĚVĚ OBORY S MUFLONY A DAŇKY, KAM SE PŮJDEME PODÍVAT A NA FARMU DUBNO

Mateřská škola

kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6
1
7 8 9
1
10 11
12 13 14 15
1
16 17 18
19 20 21
1
22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
skoro jasno 20 °C 6 °C
pondělí 5. 6. jasno 22/11 °C
úterý 6. 6. zataženo 23/12 °C
středa 7. 6. slabý déšť 22/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Svátek

Dnes je 4.6.2023

Svátek má Dalibor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese

Projekty a dotace


nahoru