O ČEM SI POVÍDÁME V ZÁŘÍ:

 

TÉMA I.        PODZIMNÍ CESTOVÁNÍ S ČÁPEM JONÁŠEM

Podtéma 1.         Ve školce a doma

 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA                   - noví kamarádi, značky, nové prostředí

PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY             - co používáme, jak se to jmenuje, věci okolo nás

 

NAŠE PŘÍRODA                                    - zahrada MŠ a její okolí - les, louka, pole

MOJE RODINA                                      - bydliště dítěte, členové rodiny, co je to domov

 

Nové děti se budou seznamovat s novým prostředím mateřské školy a okolím.

Budou poznávat nové kamarády, paní učitelky, paní školnice, seznámí se s pravidly společného soužití v kolektivu, vnitřním režimem MŠ. Starší děti budou mladším dětem pomáhat, budou se učit ohleduplnosti, toleranci a vzájemné pomoci.

Naším přáním je vytvořit prostředí vzájemné důvěry a bezpečí, kde se budou všechny děti cítit dobře.

Budeme si vyprávět zážitky z prázdnin, poznávat věci okolo sebe a také si povíme o důležitosti rodiny, vysvětlíme si - co je to „rodina a domov“.

Budeme nadále spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. V darovaného kompostéru budeme stále vrstvit přírodní odpad a v průřezu kompostéru pozorovat, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda, kterou zjara upotřebíme k pěstování. Z mobilních záhonků sklidíme zeleninu a bylinky. Na konci září se rozloučíme s balkonovými květinkami.

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo         

  • přivítat všechny děti např. maňáskovým divadlem a připravit jim radostný vstup do mateřské školy
  • pomoc dětem a jejich rodičům orientovat se v novém prostředí
  • osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody a pohody prostředí

Dítě a jeho psychika

  • vhodnou organizací a laskavým přijetím, usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy
  • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

Dítě a ten druhý

  • vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem

Dítě a společnost

  • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole

Dítě a svět

  • vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije