O ČEM SI POVÍDÁME V DUBNU:

 

JARNÍ HONIČKY S PEJSKEM A KOČIČKOU

Ochrana našeho zdraví

 
 • OSLAVA VELIKONOC                     - lidové zvyky, velikonoční tvoření

 

 • POZNEJ SVÉ TĚLO                        - části lidského těla

                                                                       - ochrana zdraví a bezpečnost

 

 • OVOCE A ZELENINA                     - druhy, pěstování, význam pro zdraví

        JÍDLO A POKRMY                              - zdravá výživa

 

 • ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA       - poznávání domácích a hospodářských zvířat a

                                                                jejich mláďat a jejich užitku

 

Stále budeme sledovat měnící se jarní přírodu. Dělat různé pokusy se semínky. Pomůžeme při úklidu zahrady a okolí. Zasejeme do truhlíků zeleninu.

Poznáme své tělo, povíme si o tom, jak své tělo a své zdraví chránit, jaké potraviny jsou pro naše zdraví nejdůležitější. Vyrobíme si zeleninový pokrm, ochutnáme některé bylinky, uvaříme si bylinkový čaj.

Zopakujeme si názvy domácích a hospodářských zvířat, jejich mláďat a jaký mají pro nás užitek.         

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. Čeká nás projekt: „Bio pěstování v mobilních záhonech“. Na pěstování využijeme i hlínu z našeho kompostéru.

 

OBLASTI:

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti

Dítě a jeho psychika

 • cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii
 • rozvíjet mluvený projev dítěte

Dítě a ten druhý

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem
 • učit se chránit bezpečí své i druhých

Dítě a společnost

 • pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje a přijmout základní společenské, morální a estetické hodnoty

Dítě svět

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • kladení otázek a hledání odpovědí na problémy