O ČEM SI POVÍDÁME V ČERVNU:

 

TÉMA IV.     LETNÍ RADOVÁNKY S PEJSKEM A KOČIČKOU

 

Podtéma 1.         Letní radovánky

 

 • MDD – SVÁTEK DĚTÍ CELÉHO SVĚTA                   - oslava MDD na hřišti

                                                                                                 - zábava, hry, soutěže

 • NA NÁVŠTĚVĚ V ZOO                                              - exotická zvířata 

 

 • TĚŠÍME SE NA LÉTO                                                - změny v přírodě, ochrana před sluníčkem, ochrana zdraví

                                                                                                 - výlety, exkurze

 • LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY                                    - závěrečné vystoupení slavnostní loučení s předškoláky 

                                                          

Veselou zábavou a soutěžemi oslavíme MDD - svátek dětí celého světa.

Budeme poznávat exotická zvířata, která můžeme vidět při návštěvě ZOO.

Budeme chodit na delší vycházky po okolí, exkurze, výlety. Naši předškoláčci navštíví první třídu ZŠ a zúčastní se vyučovací hodiny, vyzkouší si sedět poprvé v lavicích.

Povíme si také, jak se chránit před rozpáleným letním sluníčkem a na co si dát pozor při různých letních radovánkách.

Slavnostně se rozloučíme s dětmi, kteří odcházejí po prázdninách do základní školy, a jejich rodiči.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice nadále na programu  „Malý zahradník“. Budeme se starat o zasazené stromky a keře na školní zahradě. Dále budeme pokračovat v projektech: „Bio pěstování v mobilních záhonech“, „Rozkvetlá školka“ a v dalších dle plánu.

 

OBLASTI:

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
 • vytvářet základy pro práci s informacemi – knihy a obrazový materiál
 • osvojit si relativní citovou samostatnost

Dítě a ten druhý

 • ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí

Dítě a společnost

 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje

Dítě a svět

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí