O ČEM SI POVÍDÁME V LEDNU:

 

 ZIMNÍ SCHOVÁVAČKY S PEJSKEM 

A KOČIČKOU

 SVĚT OKOLO NÁS

  • ZIMNÍ RADOSTI  - vlastnosti sněhu a ledu, stopy ve sněhu, zimní radovánky, krmení ptáčků na školní zahradě, lesní zvěře                                                                                                    

  • NA NÁVŠTĚVĚ VE MĚSTĚ  - dopravní prostředky - názvy, druhy dle místa pohybu, význam pro člověka

  • KDE PRACUJÍ RODIČE  - druhy zaměstnání a význam

  • Z ČEHO SE TO VYRÁBÍ  - druhy materiálů, tvar, vlastnosti, stroje

   

  Budeme si užívat sněhové nadílky, poznávat vlastnosti sněhu a ledu, pekáčovat, stavět sněhuláky, stavby ze sněhu, koulovat se, hrát si se sněhem - pokud to počasí dovolí.

  Nezapomeneme se starat o lesní zvířátka a ptáky.

  Povíme si, kde pracují rodiče, jaká jsou zaměstnání a jaký mají pro lidi význam.

  Také si řekneme, co jsou to stroje a jak mohou lidem pomáhat. Budeme poznávat dopravní prostředky. Seznámíme se s různými druhy materiálů a jejich vlastnostmi.

  Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník. Naplánujeme si zajímavé projekty na nový kalendářní rok..

   

  OBLASTI:

   

  Dítě a jeho tělo

  • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově i sportu
  • přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

  Dítě a jeho psychika

  • osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
  • vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
  • uvědomění si vlastní identity, sebedůvěry

  Dítě a ten druhý

  • chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztahu s dospělými

  Dítě a společnost

  • rozvíjet kulturně společenské postoje (požádat, poděkovat, zdravit atd.)

  Dítě a svět

  • vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám