O ČEM SI POVÍDÁME V ŘÍJNU:

 

   PODZIMNÍ TOULKY S PEJSKEM 

A KOČIČKOU

    Přichází podzim

 

 • BARVY PODZIMU A ZAJÍMAVÉ TVARY V PŘÍRODĚ   - druhy stromů, keřů a jejich plody, sběr přírodnin, tvoření z přírodnin, ochrana přírody

 • DARY ZAHRADY, ZAHRÁDKY A POLE   - ovoce, zelenina, význam pro zdraví, pozorování práce na poli, v zahradě

 • POZNÁVÁME PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY - pozorujeme, ohmatáváme, ochutnáváme, čicháme, posloucháme 

 • NA NÁVŠTĚVĚ NA STATKU  - domácí a hospodářská zvířata

 

V tomto období se zaměříme na poznávání podzimní přírody. Budeme si všímat stromů a keřů, jejich plodů a postupně zbarvujících se listů. Využijeme těchto darů přírody ke tvoření a podzimní výzdobě školky. Naučíme se ohleduplnému chování v přírodě. Dozvíme se, jak a proč třídit odpad.

Budeme sledovat podzimní práce lidí na polích a v zahradách. Ochutnáme různé druhy zeleniny a ovoce (vyrobíme si např. mošt, kompot, zavařeninu, upečeme závin, koláč, dort, uvaříme ovocné knedlíky). Povíme si o významu ovoce a zeleniny pro naše zdraví.

Budeme poznávat domácí a hospodářská zvířata a jaký význam mají pro člověka.

Budeme nadále spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. V darovaného kompostéru budeme stále vrstvit přírodní odpad a v průřezu kompostéru pozorovat, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda, kterou zjara upotřebíme k pěstování. Mobilní záhonky připravíme na zimu. Do truhlíků po balkonových květinách vytvoříme podzimní aranžmá z přírodnin. Vyrobíme si strašidélka z vypěstovaných dýní. Uklidíme zahradu.

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu
 • zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii

Dítě a ten druhý

 • podporovat dětská přátelství

Dítě a společnost

 • kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody

Dítě a svět

 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách