Zápis do MŠ 2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STUDNICI

pro školní rok 2022 - 2023 proběhl ve dnech 9.5. a 10.5. 2022.

Bylo 12 volných míst a podaných žádostí o umístění 23.

Postupovali jsme podle kritérií. 

Ze spádové oblasti byly přijaty všechny děti od 3 do 6 let. 

Je nám velmi líto, že jsme nemohli vyhovět všem žádostem. Naše kapacita je 40 dětí a bude letos zcela naplněna. 

Po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou je možné nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Děkujeme za pochopení.

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy: 

  • Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová a podle věku od nejstarších po nejmladší.
  •     Děti ostatní podle věku od nejstarších po nejmladší.
 
 

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod

 

VÝSLEDKY ROZHODNUTÍ

O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod, dne 27.5.2019 rozhodl podle ustanovení § 34, §165 odst. 2, písm. b) a §183 odst. 1 zákona    č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Bylo postupováno podle předem daných kritérií a do navýšení kapacity školy.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO                 ROZHODNUTÍ

 

                                         1    …… nepřijato  

                                         2    …… přijato                         

                                         3    …… přijato

                                         4    …… nepřijato

                                         5    …… nepřijato

                                         6    …… nepřijato

                                         7    …… přijato

                                         8    …… nepřijato

                                         9    …… přijato

                                       10    …… nepřijato

                                       11    …… přijato

                                       12    …… přijato

                                       13    …… přijato

                                       14    …… přijato

                                       15    …… nepřijato

                                       16    …… nepřijato

                                       17    …… přijato

                                       18    …… nepřijato

                                       19    …… přijato

                                       20    …… nepřijato

                                       21    …… přijato

                                       22    …… nepřijato

                                       23    …… přijato

 

Zveřejnění seznamu:  od 16.5.2022  do 30.5.2022               Jaroslav Baše, ředitel ZŠ a MŠ