Angličtina

14.04.2020 11:35

Lekce 19 :

přečti a přelož si celou lekci

nauč se nová slovíčka

podívej se na stranu 41 cvičení 3 

napiš do gramatiky

stupňování přídavných jmen : 1. stupeň - to je slovo,

 2. stupeň - +ER ( už jsme se učili )    , 

3. stupeň - NEJ : Tvoří se určitým členem THE a ke slovu se připíše EST     -------   pozor na slova dobrý a špatný - mají vlastní slova 

fast, faster, the fastest                                                                                                  good, better, the best             bad, worse, the worst

rychlý, rychlejší, nejrychlejší

Vyplň pracovní sešit lekce 19.