Angličtina

28.04.2020 11:49

Lekce 21 

WILL - slovo, které posouvá větu do budoucího času, je ve všechn tavrech stejné, věta se nemění, jen se přidá will

I read - já čtu

I will read - já budu číst

Pokud má přítomný tvar slovesa -S, -ES protože mluvíme o 3. osobě ( on, ona, ono) wants, writes, cooks ------ v budoucím čase je sloveso základní , tedy bez -S, -ES

She goes - ona jde 

She will go

zápor pro budoucnost will not = won´t 

učebnice strana 45 - žlutá tabulka

 

pracovní sešit strana 44, 45