Angličtina

16.03.2020 12:55

Lekce 17 : umět měsíce, dny v týdnu, datum, časové předložky

Lekce 18 - přečíst a přeložit. Dej pozor na  přivlastňovací zájmena 

pracovní sešit lekci 17 dodělat, lekce 18 - zkus, co ti půjde.

Image result for přivlastnovací zájmena v aj