Český jazyk

16.03.2020 09:45

Procvičuj vše, co průběžně stále opakujeme. To znamená : souhlásky, samohlásky, slova podle významu, vyjmenovaná slova, abeceda, druhy slov, druhy vět. Rody a vzory rodu sředního a ženského

Pracovní sešit  : 

cvičení 3 / strana 25 (pokud nemáš hotové)

cvičení 1 / strana 26, 

cvičení 1, 2, 3, 4 / strana 28.

Přeji Vám hodně úspěchu  při domácí přípravě na vyučování.

váš řídící