Český jazyk

16.03.2020 11:44

Vyjmenovaná slova po P

učebnici pročíst a ústně doplnit : 
strana 73 / cvičení 1, 2                                pracovní sešit: strana 17 / cvičení 1, 2
strana 74 / cvičení 1, 2, 3, 4                        pracovní sešit: strana 17 / 1, 2, 3
strana 75 /  cvičení 1, 2,3, 4                        pracovní sešit: strana 18 / celá
strana 76 / cvičení 1, 2, 3, 4                        pracovní sešit strana 19 / 1, 2, 3
strana 77 / cvičení 1, 2, 3, 4                        pracovní sešit strana 20 / cvičení 1, 2
 
Jinak doporučuji on line stránky na procvičování  ( děti je znají , můžou pracovat sami )