Český jazyk

16.03.2020 12:08

Slabikář velký strana 18, 19

Slabikář malý stana 12 až 18

Hravá písanka - dopsat do konce

Písmenko Ž : 

Medvěd : vybarvit , nakreslit obrázky s písmenkem ž

Slabikář velký : strana 20 a 21

Slabikář malý : strana 19 a 20