čtvrtek

16.04.2020 10:49

matematika : strana  7 - dopiš

strana 8 / celá

český jazyk ps strana strana 16 / cvičení 1, 2

učebnice strana 86 / 5 do sešitu

učebnice strana 86 / 7 ústně