čtvrtek

16.04.2020 10:52

matematika pokud chceš, můžeš počítat na straně 20

časký jazyk : vyjmnenovaná slova P, S

učebnice strana 82 / cvičení 2, 3

cvičení 4 do školního sešitu