čtvrtek

23.04.2020 10:43

matematika: 

velká matematika strana A 12 / cvičení 1, 2

malá matematika A4 / celá

 

( on line český jazyk , malý slabikář : strana G3, G4

velký slabikář strana G3 / celá, G4 / celá )

zítra matematika