čtvrtek

07.05.2020 10:05

( on line výuka matematika strana 33 / cvičení 1, 2, 3, 4, 5)

 

prvouka ŽIVOT NA ZEMI    

učebnice strana 50 přečti si celou stranu,

námět na pozorování : udělej si procházku do přírody a pozoruj, co do ní nepatří a co jí škodí - v pondělí se budu ptát

pracovní sešit strana 42 / celá