čtvrtek

14.05.2020 10:10

( on line výuka malá matematika strana 10 / cvičení 1 - kontrola

strana 11 / cvičení D, E, F

písemné sčítání strana 12 / cvičení 1 )

český jazyk učebnice strana 110 / cvičení B. P -  ústně odůvodni pravopis 

strana 110 / cvičení d, t  napiš 3 řádky do sešitu ( poslední spojení je pracný úkli_ )