Matematika

16.03.2020 10:46

Procvičuj : sčítání, odčítání, násobení, dělení. Písemné sčítání a písemné odčítání.

Pracovní sešit :

dodělej stranu 37 / cvičení 2

strana 39 / celá

strana 48 / cvičení 1, 2, 3

 

Geometrie 

Rýsuj přímku ( tři způsoby označení )

polopřímku , opačná polopřímka, úsečka, kružnice.