Matematika

16.03.2020 10:49

Procvičuj : sčítání, odčítání, násobení, dělení. Písemné sčítání a písemné odčítání. Písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem. Písemné násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným činitelem. Zlomky, desetinný zlomek, smíšené číslo.

Pracovní sešit :

strana 25 / cvičení 4

Na papír nebo do sešitu počítej. Po návratu do školy předložíš ke kontrole. Počítej každý den minimálně 30 minut.

 

Geometrie 

Rýsuj přímku ( tři způsoby označení )

polopřímku , opačná polopřímka, úsečka, kružnice.