Matematika

30.03.2020 11:52

Velká matematika strana 14 / celá

strana 15 / celá , cvičení 6 sami.

strana 16 / celá , pozor na počítání se závorkami , nejprve závorka, pak x : , potom +  -