Matematika

23.03.2020 12:17

Opakování a procvičování platí stále, nezapomeň na geometrii.

Úkoly pro tento týden:

Podívej se na stranu 26 / šedivá taulka, jak se zapisují desetinná čísla. 

Další informace budou následovat telefonicky.To znamená : očekávej ode mne telefonát, a proto buď ve střehu.

Telefonickému vzdělávání zdar 

řídící