pátek

15.05.2020 10:35

( on line výuka velká matematika strana B 6

určování čísla které je hned předm hned za, o 10 větší, o 10 menší )

velký slabikář strana mě 2

malý slabikář mě 1, 2