pátek

15.05.2020 10:37

( on line výuka český jazyk učebnice strana 79 / cvičení 1, 2, 3 

spojky učebnice strana 95 / cvičení 1 )

 

malá matematika strana 13 / geometrie 

/AB/ = 32 mm      se čte : velikost úsečka AB je 32 milimetrů

úsečka se měří mezi krajními body    -----/-----------------------/--------

                                                                 A                           B

velká matematika strana 25 / cvičení 1, 2, 3