Přírodověda

16.03.2020 00:04

Přírodověda 

Probírané učivo před jarními prázdninami - Neživá příroda - odložíme na později.

Nově začneme : Příroda na jaře

Učebnice str. 52 – 53 

Prohlédni si obrázek - Ekosystém park

Do sešitu si vytvoř tabulku a roztřiď názvy živočichů a rostlin ( ve sloupci na str.52 máš nápovědu)

Savci

 

Ptáci

 

Plazi

 

Bezobratlí

 

Stromy

 

Keře

 

Byliny