Přírodověda

14.04.2020 16:24

1.Podle fotky si zkontroluj vypacovaná cvičení z minulého týdne. Máš- li hotovo, můžeš si dát :-)

2. Učebnice str.57-60 prohlédni si obrázky bylin, dřevin a živočichů.

Přečti si informace o vydře říční a rakovi říčním str. 60

3. Pracovní sešit str.33, vypracuj cvičení- informace vyhledej v učebnici.