Psaní

30.03.2020 11:18

Objeví se Vám ve schránce písanka. 

Prosím, na psaní si udělejte chvilku klid, správné sezení i držení pera kluci dobře znají, ale je nutné jim to stále připomínat. Každý den pište 10 minut so písanky. Jde především o správné tahy, napojení jednotlivých písmen do slabik a do slov. nejde o množství, ale o správnost. Raději méně a správně.

Velice děkuji