středa

06.05.2020 10:13

( on line výuka český jazyk :

diktát : zlatá rybka, kapky deště, suchý ručník, vážný důvod, starý dům

 učebnice strana 109 / d) - ústně, procvičit podstatné jméno, sloveso )

pracovní sešti strana 24 / cvičení 2

velká matematika strana 22 / cvičení 4

malá matematika strana 4 / celá

malá matematika strana 5 / cvičení 1, 2