úterý - domácí úkoly

14.04.2020 10:55

ČJ- umět tvrdé a měkké souhlásky,  abecedu

učebnice str. 109 / cvičení a) - opsat 3 řádky do sešitu

Matematika ps str 5, 6, 7 - násobení a dělení 2

do školního sešitu napsat :  148 : 1 - stovky, 4 - desítky, 8 - jednotky

148 + 1 = 149 počítán jednotky

122 + 20 = 142  počítám desítky