úterý

19.05.2020 10:13

(on line výuka velká matematika strana B8, B9 / cvičení 1, 2, 3)

velký slabikář strana R, L, M 2

písanka 1 stránka