úterý

28.04.2020 11:32

(velká matematika strana 18, 19 - on line)

malá matematika 2. strana

český jazyk 

učebnice strana 109 / c) , d) - ústně

učebnice strana 109 /  napiš do školního sešitu 2 řádky ( vyber si)