úterý

28.04.2020 11:36

matematika strana 30 / cvičení 3, 4, 5

vyzkoušej si třeba s bonbony dělení se zbytkem :   5 :2 = 2 ( zb. 1 )

český jazyk : učebnice strana 87 / ústně

vyjmenovaná slova V

Prvouka : zopakuj si nerost a hornina

Angličtina :

I like....  mám rád

I don´t like.....nemám rád

lekce 21 - učebnice, pracovní sešit

need - potřebuji