úterý

05.05.2020 10:52

( on line výuka malá matematika strana A10, B2)

malá matematika B1

velký slabikář dě, tě, ně 2

malý slabikář dě, tě, ně 1, 2