úterý

05.05.2020 10:55

( on line výuka matematika velká strana 22 / cvičení 1, 2, 3 

malá matematika strana 3 / celá )

český jazyk učebnice strana 109 / c) - ústně doplnit a odůvodnit

pracovní sešit strana 23 / cvičení 1, 2

strana 24 / cvičení 1