úterý

05.05.2020 11:12

( on line výuka mateatika strana 32 / cvičení 1, 2, 3, 6, 7 )

český jazyk učebnice strana 89 / celá přečíst a odůvodnit

pracovní sešit strana 26 / cvičení 1

sdo školního sešitu napiš 3 podstatná jména rodu ženského, 3 podst. jm. rodu mužského, 3 podst. jm. rodu středního

všechna slova převeď do množného čísla