Vlastivěda - pátek

16.03.2020 10:29

Vlastivěda - oranžová

Zopakuj si podle učebnice str. 28-29 a sešitu, co jsme se naučili o vládě Přemyslovců.

Skončili jsme u Václava I. jednookého.

V pracovním sešitě vypracuj cv.3 a 4 na straně 14.