Vlastivěda - pátek

16.03.2020 15:34

Vlastivěda – zelená

Učebnice str. 27 -28 přečíst

Zápis do sešitu :

Národní obrození – obnova českého jazyka a kultury

Čeští vzdělanci si začali více všímat české minulosti.

František Palacký – napsal Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě

Josef Dobrovský – zkoumal český jazyk a napsal dílo Dějiny české řeči a literatury

Josef Jungmann – Slovník česko-německý

 

Pracovní sešit str. 17