Vlastivěda - pátek

20.04.2020 14:56

1. Zopakuj si učivo o Janu Lucemburském.

2. Nové: učebnice str. 34 – Karel VI.

Nauč se :

Karel VI. - byl nejvýznamější a nejoblíbenější panovník z rodu Lucemburků.

Narodil se roku 1316(14.století) – jeho rodiče byla Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský.

Když se narodil, dostal jméno Václav, ale později se přejmenoval na Karla po svém strýci a francouzském králi Karlovi IV.(šestém)- ten ho jako dítě ve Francii vychovával.

Karel VI. - byl vzdělaný, mluvil 5 jazyky

V 17 letech se z Francie vrátil do Čech a vládl společně se svým otcem Janem Lucemburským.

Po otcově smrti se stal českým králem. (v roce 1347)

Ke své korunovaci nechal zhotovit korunovační klenoty (obrázek v učebnici str. 34)

Byl 4x ženaty a měl 12 dětí.

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA&t=10s

 

3. Pracovní sešit str. 17 – cv. 2 , to co víš o otci Karla VI. si zopakuj v tomto cvičení a dozvíš se něco o Karlu IV.