Vlastivěda - pátek

11.05.2020 12:50

On line výuka – pátek 15.5. v 10.00 hod.

Opakování – Karel IV.

Nové – učebnice str. 36 Václav IV. a Zikmund