Vlastivěda- pátek

14.04.2020 16:27

Vlastivěda - oranžová

1.Učebnice str. 33 – Lucemburkové v Čechách

 

Připomeň si, že na počátku 14. století roku 1306 – zemřel poslední Přemyslovec Václav III. - byl zavražděn v Olomouci.

 

Neměl žádné děti, mužského potomka – to znamená, že jeho rod vymírá po meči.

Nastává období boje o český trůn.

Nauč se nové:

Sestra zavražděného Václava III. je princezna Eliška Přemyslovna. Vdá se za Jana Lucemburského (to je syn římskoněmeckého krále). Ten je korunován jako český král.

Jan Lucemburský nebyl Čech, nerozuměl dobře řeči, říkalo se mu král cizinec. Raději pobýval v cizině. Byl ale dobrý bojovník a podařilo se mu připojit ke království nová území. Bojoval i když byl slepý.

Zemřel v bitvě u Kresčaku (ve Francii).

Známá jsou jeho slova:

Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“

 

Co jsi se naučil, naučila si zopakuj podle Dějin udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

 

  1. Zápis do sešitu:

     

Lucemburkové v Čechách – 14. století

 

Jan Lucemburský

(můžeš si podle učebnice str. 33 namalovat obrázek krále(

Eliška Přemyslovna

(můžeš si podle učebnice str. 33 namalovat obrázek princezny)

- syn římskoněmeckého krále

 

-1310 se stává českým králem, protože se ožení s Eliškou

 

- neumí dobře česky, nerozumí si s českou šlechtou, král cizinec

 

- výborný bojovník, získává nová území

 

- 1346 je zabit v bitvě u Kresčaku ve Francii

 

- sestra Václava III.

 

- manželka Jana Lucemburského

 

Známá jeho slova: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“