Vlastivěda - úterý

16.03.2020 08:42

Vlastivěda - modrá

1. Učebnice str. 24-25

Opakuj si orientaci na mapě - pohoří. (Mapu ČR máš na poslední straně učebnice)

Pamatuj si, že téměř celé území naší republiky obklopují pohoří vytvářející přirozenou hranici.

Při orientaci si uvědomuj, které hory jsou na severu, východě, jihu, západě. (v sešitě máš obrázek světových stran)

Pacovní sešit str. 15 dodělej si cvičení.

_________________________________________________________________________________________________________________

2. Nová látka - přečti si v učebnici str. 25, prohlédni si mapku a zapiš si  do sešitu následující :

Nížiny

- rozkládájí se kolem řek

- teplejší počasí

- nejúrodnější půda

Kolem řeky Labe a částečně řeky Vltavy - Polabská nížina

Kolem řeky Moravy - Hornomoravský úval a Dolnomoravský úval

Při řekách Dyje a Svratky - Dyjskosvratecký úval

Pracovní sešit str. 14,15 doplň cvičení, která ještě nemáš hotová.

 

Pokračujeme v naší hře Znáte Česko? V menu máte odkaz Znáte Česko?

Tento týden tam najdete Test jarní byliny

Jsou zde 4 obrázky rostlin. Označte správný název a nezapomeňte vyplnit vaše jméno a potom odeslat.

Vaše odpovědi přijdou na můj mail. Za vyplnění testu máte 1 bod a další 1 bod za každou správnou odpověď.

Vaše body budu připisovat do tabulky.