Vlastivěda - úterý

27.04.2020 12:14

Vlastivěda - modrá

1.Podle fotky si zkontroluj vypacovaná cvičení z minulého týdne. Máš- li hotovo, můžeš si dát :-)

2.Nová látka – učebnice str.33 – Nerostné bohatství – přečíst

Prohlédni si mapku v učebnice na str. 33, jaké nerostné suroviny se v ČR těží a kde.

Připomeň si,že:

  • v Ústeckém kraji se těží hnědé uhlí- z něho se vyrábí elektrická energie

  • v Karlovarském kraji se těží kaolín - na výrobu porcelánu

  • v Moravskoslezském kraji (Ostravsko) se těží černé uhlí -koks

  • v Jihomoravském kraji (Hodonín) se těží ropa

3. Pracovní sešit str. 21 – cv. 1,2

 

Pokračujeme v naší hře Znáte Česko? V menu máte odkaz Znáte Česko?

Tento týden tam najdete Test : Česká přísloví

Nezapomeňte vyplnit vaše jméno a potom odeslat.

Vaše odpovědi přijdou na můj mail. Za vyplnění testu máte 1 bod a další 1 bod za každou správnou odpověď.

Vaše body budu připisovat do tabulky.