Vlastivěda - úterý

14.04.2020 13:41

Vlastivěda - oranžová

1.Podle fotky si zkontroluj vypacovaná cvičení z minulého týdne. Máš - li hotovo, můžeš si dát :-)

 

2. Učebnice str. 40 - Nerostné bohatství – přečíst, je to pro tebe opakování, protože jsme se to učili v přírodovědě.

Přečti si růžový rámeček Připomeň si

Prohlédni si mapku – nerostné suroviny v ČR a zopakuj si, ve kterém kraji se těží hnědé a černé uhlí, ropa

3. Zápis do sešitu:

Nerostné bohatství

- je důležité pro hospodářství

- energetické suroviny – paliva, sklářský průmysl, stavebnictví

- jeho těžba ovlivňuje životní prostředí

- neobnovitelný zdroj

Nerostné suroviny v ČR : (při psaní míst těžby- pozoruj mapku v učevnici str. 40)

hnědé uhlí – povrchové doly – Sokolov, Most

černé uhlí – hlubinné doly – Ostrava, Karviná

ropa, zemní plyn – Jihomoravský kraj (Hodonín)

kaolín – výroba porcelánu – Karlovarsko, Plzeňsko

sklářské písky – Českolipsko, Chebsko

4.Pracovní sešit str. 31 - cv- 1,2.  

Pokračujeme v naší hře Znáte Česko? V menu máte odkaz Znáte Česko?

Tento týden tam najdete Test : České pověsti a legendy

Nezapomeňte vyplnit vaše jméno a potom odeslat.

Vaše odpovědi přijdou na můj mail. Za vyplnění testu máte 1 bod a další 1 bod za každou správnou odpověď.

Vaše body budu připisovat do tabulky.