AktualityPŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ DĚTÍ ZŠ A MŠ

Děti ZŠ mají oběd automaticky nahlášen na každý den výuky, děti v MŠ rovněž, pokud není s rodiči domluveno jinak.