ŠKOLNÍ JÍDELNA

               

OD PONDĚLÍ 11.5.2020
SE OTEVÍRÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA PRO MŠ A CIZÍ STRÁVNÍKY ZA STANOVENÝCH HYGIENICKÝCH
PODMÍNEK (ODSTUP 2 METRY).

Z DŮVODU ZDRAŽOVÁNÍ POTRAVIN
JSME NUCENI ZVEDNOUT CENU OBĚDŮ  PRO CIZÍ STRÁVNÍKY NA 55,- Kč.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Informace k platbě obědů:

Proveďte platbu za obědy  na DUBEN ( platba se uskutečňuje v březnu ). 

Až děti nastoupí do školy, budou mít uhrazené obědy na jeden měsíc.

Pokud nebude škola v provozu ani přístí měsíc, což se předpokládá, 

můžete platební příkaz zrušit nebo pozastavit. 

 

 

    Aktuality

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO MŠ

Od 1.9.2019 dochází k navýšení cen stravného:

Přesnídávka:          8,-Kč             

Oběd:                    18,- Kč (24,- děti s odkladem PŠD)

Svačina:                7,-Kč 

Celkem:                 33,-Kč (39,- děti s odkladem PŠD)

Výše školkovného se nemění.

Výše záloh:

Celodenní stravování + školné = 900,-Kč

Celodenní stravování bez školného (předškoláci) = 700,-Kč

 

Stravování bez odpoledních svačin + školné = 750,- Kč

 

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO ZŠ

1.- 4. ročník: záloha 510,-Kč (24,-Kč/oběd),

 5. ročník: záloha 550,-Kč (26,-Kč/oběd)

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ DĚTÍ ZŠ A MŠ

Děti ZŠ mají oběd automaticky nahlášen na každý den výuky, děti v MŠ rovněž, pokud není s rodiči domluveno jinak.