8. května DEN MATEK
Základní škola ve Studnici si Vás dovoluje pozvat na malou oslavu, 
která se bude konat 
ve středu 11. května
od 17. hodin 
v místní sokolovně.
Těšíme se na Vás
 
 
 
 
 

Budeme se fotit | Michalské stromořadí

 
 
 
 
 
 
Ve středu 11. května - Focení
v 8.00 hodin se budeme fotit. Třídní fotka 50 Kč, skupinka 30 Kč.
 
 
 
 
 
 

Senegal – Wikipedie

V pondělí 25.dubna pojede naše škola cestopisnou přednášku 

o Senegalu do Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě ( Beránek ).

Odjezd po 2. vyučovací hodině.

Prosíme o vhodné společenské oblečení.

 


Akce OHEŇ ( cvičné čarodějnice )

V pátek 22.4.2022 budeme pálit oheň na sadu za MŠ.

Součástí programu bude i opékání špekáčků a jiných pochutin, které si můžete přinést s sebou.

Porgram:

    sraz v čarodějnickém v 18.30 u školy

    průvod vesnicí na sad, soutěže

    pálení, opékání

    rozchod  ( prosím rodiče, kteří nebudou se svými dětmi na sadu, aby je vyzvedli nejdéle ve 21. 30 hodin )

S sebou : každý podle chuti něco na opečení a bumbání.

 

Ježibabám zdar!    

řídící

 

Keramický kroužek v tomto školním roce již nebude. Snažíme se o to, aby ve školním roce 2022/2023 opět zahájil činnost.

 

AKCE VELIKONOCE

Sraz v pátek 8. dubna v 17.30 hodin.
Konec v sobotu v 10.00 hodin.
Program: velikonoční výrobky
                vynášení Morany
                diskotéka
S sebou : lepidlo, pastelky, fixy, mašle 50 cm, kelímek na pití, karimatka, spacák, hygienické potřeby, krocan.
Přinést 70 Kč.
Odchodu zimy zdar
řídící
 
Součástí akce bude v sobotu 9.4. od 9.00 hodin na prostranství před autobusovou zastávkou pásmo     
VÍTÁNÍ JARA, které je určeno pro rodiče a širokou veřejnost. Program : hudební vystoupení, zahájení velikonoční výstavy, průvod spojený s vhozením Morany do potoka.
 
 
 
 
 
 
 

 


v sobotu 2. dubna sraz v 9.00 hodin
Studnice - za sokolovnou
Starkoč - u hasičárny
Řešetova Lhota - hřiště
Všeliby - náves
 
Pytle zajištěny, nezapoměňte si pevnou obuv, rukavice.
Po úklidu si společně opečeme buřty.
Bližší informace na tel. 603 373 798
 
 

zápis do 1. roč.

 

 

zápis dětí do 1. ročníku 

Základní školy Studnice 

se uskuteční

 ve čtvrtek 28.4.2022.

V budově základní školy 

od 15.30 hodin do 18.00 hodin.

 

 
Zákonní zástupci s sebou přinesou rodný list dítěte.

 

 

AKCE OSTATKY

V úterý 1. března se uskuteční tradiční maškarní průvod. 

Sraz v 16.15 hodin u školy. Návrat před školu asi v 18.00 hodin. 

Nasaďte masky a pojďte se poveselit s námi.

Maškarám zdar

 

Jarní prázdniny

od pondělí 14.2. do pátku 18.2. jsou jarní prázdniny pro okres Náchod
 
 
 
 
 
 

 

Konzultační odpoledne

v úterý 25.1.2022 proběhne konzultační odpoledne od 15.30 hodin do 17.00 hodin
 
( informace pro 2. a 3. ročník budou předány emailem )
 

 

Akce VÁNOCE


V pátek 17. prosince se sejdeme ve škole na přípravě Vánoc. 
Sraz : pátek v 17, 30 hodin
Konec : sobota v 9,00 hodin
Přinést 50 Kč
S sebou: karimatka, spacák, hygienické potřeby, kelímek na pití, krocan

 

Adventní vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Studnice

 
V této době, kdy nás zkouší a pokouší všechna možná i nemožná nařízení a vyhlášky jsme pro vás připravili Vánoční koncert v kostele, který je každoroční tradicí. Bohužel jsme nuceni, tento dojemný okamžik  přenést pouze on line. A tak v následujícím odkazu naleznete záznam z vystoupení, které si pro Vás připravili žáci naší školy. Velice děkujeme všem, kteří nám pomohli.
 
Pokud si chtete video stáhnout a prohlédnout, použijte odkazy  www. uschovna.cz. 
( odkazy jsou stejné, jsou dva pro dostatečný počet stažení videa )
 
 
 
Pokud si chtete video pouze prohlédnout, použijte odkaz : photos.app.goo ( google foto, video)
 
 
 
 
 

10.11. konzultační odpoledne

10.11. poslední lekce plavání 

 

PlaváníSummertime Girl Wall Art Print Swimmer Girl at the by KristyZink, $24.00

Od 8. září vždy ve středu (9x) budeme jezdit plavat do Náchoda na plavecký výcvik. S sebou plavky ( ne šortky nebo bermudy ), mýdlo, ručník.
Cena 540 Kč ( 1., 2. a 5,. ročník )
Autobus bude stavět na těchto zastávkách :
Studnice                       7,15 hod.  
( bude čekat na spoj z České Skalice )
Řešetova Lhota           7, 20 hod.
Kramolna                     7, 23 hod.
 
Autobus bude označen na předním skle nápisem PLAVÁNÍ.
Na plavání jezdí celá škola. Při zmeškání autobusu je proto nutné dopravit vašeho plavecké přeborníka do bazénu ( předat některému pracovníkovi bazénu ) popřípadě ho nasměrovat na 9, 40 hod. do školy.
 
 
 
 
 

___________________________________________________

Školní rok 2021/2022

středa 1. září  2021

První školní den  ráno půjdou děti do svých tříd.  Škola bude otevřena od 6.15 hodin.
2. - 5. ročník bude testován. Výuka bude do 10.00 hodin.  Družina do 15.30 hodin. Oběd zajistěn.

 

Program pro 1. ročník bude do 10.00 hodin. Přivítání, informace pro rodiče, aktivity pro děti.  
( Doprovod prvňáčků může vstoupit do školy s respirátorem.)
Testování prvňáčků bude až 2. září.

 

Děti půjdou po 10. hodině ven. Vrátí se na oběd v 11.40 hodin.

Tento školní rok bude fungovat družina již  od 6.15 hodin.