Celoroční aktivity

  • ÚČAST NA VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH (BÁJO, VILA ČERYCH)

  • ÚČAST NA AKCÍCH "ZDRAVÉ PĚTKY" - CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ NA TÉMA ZDRAVÁ VÝŽIVA (V ROCE 2017 PRVNÍ MÍSTO V CELOSTÁTNÍM FINÁLE V PRAZE)

  • PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE S AZERBÁJDŽÁNSKOU ŠKOLOU V KARAVALLI, ÚČAST DĚTÍ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI V BAKU (DRUHÝM ROKEM ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY ZÍSKALI OCENĚNÍ V TÉTO MEZNÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI)

  • ZAPOJOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO AKCÍ ŠKOLY - DĚTI SE NA ZKOUŠKU ÚČASTNÍ VÝUKY A FORMOU HRY SE SEZNAMUJÍ S VYUČOVÁNÍM

  • ÚČAST V SOUTĚŽI "TALENT ROKU"

  • SPOLUPRÁCE S TRUTNOVSKOU ŠKOLNÍ DRUŽINOU PŘI ZŠ MLÁDEŽNICKÁ

  • ZAPOJOVÁNÍ RODIČŮ DO AKCÍ ŠKOLY - RODIČE PRVŇÁČKŮ SE PRAVIDELNĚ ÚČASTNÍ PROJEKTŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • PROJEKTOVÁ VÝUKA - 1. ROČNÍK - PSÍ TÝDEN, KOČIČÍ TÝDEN, DEN PRINCEZNY SOLIMÁNSKÉ, 4. ROČNÍK - DEN PRAVĚKU (VÝROBA OBLEČENÍ, OBUVI, MALBA NA KÁMEN), DEN STŘEDOVĚKU, 5. ROČNÍK - NÁRODNÍ OBROZENÍ (VÝROBA OBROZENECKÉHO KALENDÁŘE), 4. A 5. ROČNÍK - TVORBA REKLAMY

  • PRAVIDELNÉ ÚČINKOVÁNÍ DĚTÍ PŘI VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ