Charakteristika školy

Základní škola ve Studnici je škola s 1. - 5. ročníkem. V této málotřídní škole jsou tři třídy. V I. třídě je samostatný 1. ročník, ve II. třídě je spojen 2. a 3. ročník, ve III. třídě je 4.a 5. ročník. V budově školy se nachází také školní družina, která je umístěna v půdních prostorách. Všechny tyto místnosti jsou využívány pro zájmovou činnost. Na zahradě jsou pozemky pro pěstitelské práce a hřiště s dřevěnými prolézačkami.

 

Škola nabízí klidné a rodinné prostředí, úzký kontakt mezi dětmi a učiteli, spolupráci pedagogů a rodičů, volnočasové aktivity, kroužky, hru na flétnu, plavecký výcvik od 1. do 5. ročníku, výuku anglického jazyka od 3. do 5. ročníku, speciálně-pedagogickou činnost u dětí s SPU.

 

V tomto školním roce jsme byli nuceni přistoupit ke změně organizace základní školy. První, druhý a třetí ročník je v této chvíli spojen v jedné třídě. Čtvrtý a pátý ročník je ve druhé třídě.

Doufáme, že toto organizační opatření bude pouze krátkodobé. A pokud bude dostatečný počet dětí zapsaných do prvního ročníku  pro příští školní rok, opět osamostatníme první ročník.