Výstava v Baku

Obrázky namalované žáky
Základní školy ve Studnici byly oceněny v Baku

Žáci Základní školy ve Studnici se zúčastnili první Mezinárodní dětské výtvarné
soutěže Kouzlo přátelství. Do Baku poslaly obrázky namalované jejich žáky
školy z jedenácti zemí. Mladí čeští umělci získali jedno třetí místo a tři čestná uznání.

Ačkoliv nebylo na vytvoření obrázků příliš mnoho času, žáci ze Základní školy ve
Studnici u Náchoda dokázali připravit patnáct obrázků. Deset z nich
bylo představeno během výstavy, která předvedla nejlepší výtvory.

Učitelé a žáci školy si zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci České republiky v
Baku. 

https://www.mzv.cz/baku/cz/kultura_a_skolstvi/obrazky_namalovane_zaky_zakladni_skoly.html


Třetí místo získala Eliška Jirmanová, čestná uznání pak Michaela Goňová,

Daniela Vacková a Bára Tylšová


Fotky přímo z výstavy