Organizace konce školního roku:

 

18.6. - náhradní čarodějnice - sad za školkou 

22.6. - sportovní den ( dopoledne )

23.6. - focení ( velké foto 50 Kč, malé foto 30 Kč)

25.6. - ukončení školního roku v Řešetově Lhotě ( rodiče s dětmi ) - od 17 hodin

29.6. - výlet

30.6. - konec školního roku : - rozloučení s páťáky

                                              - rozdávání vysvědčení  

( po vysvědčení mohou děti 1. - 4. ročníku zůstat ve škole nebo odejít domů)

provoz školní družiny 30.6. beze změny , tedy do 15.30 hodin

                                              - slavnostní oběd s páťáky v Tropicalu návrat 13 hodin do Studnice

 
O prázdninách nebude školní družina v provozu.

 

 

 
 
 
 
 

Konzultační schůzky se budou konat ve středu 2.6.2021 od 15.00 do 17.00 hodin.

 

 

 

Od pondělí 17. května se ruší dodržování homogenních tříd a skupin ve školách a školních družinách. Proto je možné vrátit se k běžnému provozu s opatřeními ( roušky,  testy).

Školní družina bude fungovat v běžném režimu. 

 

 

 

Informace k pondělnímu nástupu do školy

V pondělí 12. dubna půjdou děti po příchodu do školy do své třídy,

umyjí si ruce, 

musí mít alespoň chirurgickou roušku. 

V 8.00 hodin bude následovat neinvazivní testování

( vždy v pondělí a ve čtvrtek ).

V případě pozitivního testu vašeho dítěte budete neodkladně kontaktováni 

a vaše dítě  musí v doprovodu opustit školu. 

 

 
Podrobné informace k průběhu testování žáků ( viz přiložený leták )

testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

 

Družina bude fungovat od 6.30 hodin,

děti jdou přímo do svých tříd.

Odpolední družina je přednostně pro 1. až 4. ročník.

4. ročník pouze v nutném případě.

 

V případě nejasností či dotazů volejte na telefonní číslo 491 435 256 ( i o víkendu ).

 

Průběh testování si můžete prohlédnout na přiloženém videu.

www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=30s

 

Informace k zápisu do 1. ročníku 

viz záložka Zápis nebo odkaz:

 

 
 
 

Vzhledem k novému nařízení vlády budou školy od 1.března uzavřeny pro všechny ročníky.  První,  druhý a třetí   ročník přechází na distanční výuku. 

 

podrobnější informace v pondělí 

 

 

 

Výuka po jarních prázdninách:

 

Od 8.února do 14. února pokračuje výuka stejným způsobem. 

Tedy 1., 2. a 3. ročník prezenčně ve škole, 

4. a 5. ročník distančně.

 

Pololetní hodnocení a prázdniny:

 

Pololetní hodnocení neboli výpis z vysvědčení bude žákům 1., 2. a 3. ročníku 

předán ve čtvrtek 28.1.2021 poslední vyučovací hodinu.

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.

V pondělí 1.2.2021 začínají pro okres Náchod jarní prázdniny,

 které končí v pátek 5.2.2021.

 

 

 

Konzultační schůzky:

Individuální konzultační schůzky se budou konat v týdnu od úterý 12.1. do pátku 15.1.2021.
Úterý a středa jsou dny vyhrazené pro komunikaci rodičů a třídních učitelů,
zaměřené  převážně na český jazyk a matematiku.
Čtvrtek a pátek jsou dny vyhrazené pro komunikaci rodičů a učitelů, 
zaměřené na přírodovědu, vlastivědu, anglický jazyk a ostatní předměty.
Rodiče budou osloveni a bude domluven čas a forma schůzky ( zoom, telefon a jiné ).
děkujeme

 

Informace pro začátek roku 2021:

V pondělí 4. ledna přijdou do školy žáci 1., 2. a 3. ročníku. 
Výuka bude probíhat dle rozvrhu. 
Doporučujeme dostatečné množství roušek a vhodné oblečení na ven.
Provoz školní družiny beze změny.
 

NOVÉ INFORMACE : 

výuka on line ale podle běžného školního rozvrhu pro předměty ČJ + M, AJ, PŘ, VL, ČTENÍ
Pro tyto předměty se děti připojí v čase dle rozvrhu :
1. hodina   8.00
2. hodina   8.55
3. hodina  10.00
4. hodina  10.55
5. hodina  11.45
6. hodina  12.30 ( Informatika- úterý, angličtina - středa )

podrobnější info na stránce on line výuka, 4. + 5. ročník 

nebo odkaz zde

 
 

 

 

Na základě rozhodnutí vlády bude škola v pondělí 21. 12. a v úterý 22.12. uzavřena. 

Děti budou ve škole naposledy v pátek 18.12.2020

( dny boje proti covidu )

V pátek bude ve škole vánoční besídka, 

předávání dárečků,

cukroví, 

čaj, 

pohádky.

 

 

žáci 4. a 5. ročníku se vrátí do školy v pondělí 30.11.2020

 
 

žáci 1., 2. a 3. ročníku se vrátí do naší školy ve středu 18.11.2020

výuka bude probíhat dle rozvrhu, omezena bude pouze hudební výchova a tělesná výchova

provoz školní družiny beze změn : od 6.30 do 15.30 hodin

školní stravování beze změn

prevence proti šíření covidu : roušky, rozestupy, mytí rukou, dezinfekce, časté větrání
doporučujeme dětem dostatečné množství roušek

 

 

žáci 4. a 5. ročníku pokračují v distanční výuce

podrobné informace najdete v záložce on line výuka

 

 

Podzimní prázdniny

Podzimní prázniny jsou letos rozšířené o dva dny, tedy trvají celý týden. Stále očekáváme rozhodnutí vlády o průběhu výuky po prázdninách. Prosíme, sledujte tyto webové stránky, ke konci týdne, doufáme, že zde budou důležité informace k výuce.
děkujeme

 

Ošetřovné

pokud rodič zůstane s dítětem doma a chce čerpat ošetřovné, napíše pouze čestné prohlášení, není třeba potvrzení školy

 

Uzavření školy z rozhodnutí vlády je platné od 14. října.  Výuka nadále pokračuje distanční formou. Tato výuka je povinná. 

 

 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu vláda zakaz-plavani – ZŠ a MŠ Krásná Hora

zavřela všechna vnitřní sportoviště, tedy i bazény. 

Proto se ruší plavání. 

Pokud to bude možné, poslední lekce plavání 

se uskuteční 4.11.2020. 

Ve středu bude výuka dle rozvrhu.

 
 
 

Vláda nařídila zákaz školní docházky ve dnech 26. a 27. řína.Don't leave!  @Melissa Johnson - we should make these for our boys

Proto se podzimní prázdniny prodlouží na celý týden.

od 26.10. do 30.10.2020