Konzultační schůzky:

Individuální konzultační schůzky se budou konat v týdnu od úterý 12.1. do pátku 15.1.2021.
Úterý a středa jsou dny vyhrazené pro komunikaci rodičů a třídních učitelů,
zaměřené  převážně na český jazyk a matematiku.
Čtvrtek a pátek jsou dny vyhrazené pro komunikaci rodičů a učitelů, 
zaměřené na přírodovědu, vlastivědu, anglický jazyk a ostatní předměty.
Rodiče budou osloveni a bude domluven čas a forma schůzky ( zoom, telefon a jiné ).
děkujeme

 

Informace pro začátek roku 2021:

V pondělí 4. ledna přijdou do školy žáci 1., 2. a 3. ročníku. 
Výuka bude probíhat dle rozvrhu. 
Doporučujeme dostatečné množství roušek a vhodné oblečení na ven.
Provoz školní družiny beze změny.
 

NOVÉ INFORMACE : 

výuka on line ale podle běžného školního rozvrhu pro předměty ČJ + M, AJ, PŘ, VL, ČTENÍ
Pro tyto předměty se děti připojí v čase dle rozvrhu :
1. hodina   8.00
2. hodina   8.55
3. hodina  10.00
4. hodina  10.55
5. hodina  11.45
6. hodina  12.30 ( Informatika- úterý, angličtina - středa )

podrobnější info na stránce on line výuka, 4. + 5. ročník 

nebo odkaz zde

 
 

 

 

Na základě rozhodnutí vlády bude škola v pondělí 21. 12. a v úterý 22.12. uzavřena. 

Děti budou ve škole naposledy v pátek 18.12.2020

( dny boje proti covidu )

V pátek bude ve škole vánoční besídka, 

předávání dárečků,

cukroví, 

čaj, 

pohádky.

 

 

žáci 4. a 5. ročníku se vrátí do školy v pondělí 30.11.2020

 
 

žáci 1., 2. a 3. ročníku se vrátí do naší školy ve středu 18.11.2020

výuka bude probíhat dle rozvrhu, omezena bude pouze hudební výchova a tělesná výchova

provoz školní družiny beze změn : od 6.30 do 15.30 hodin

školní stravování beze změn

prevence proti šíření covidu : roušky, rozestupy, mytí rukou, dezinfekce, časté větrání
doporučujeme dětem dostatečné množství roušek

 

 

žáci 4. a 5. ročníku pokračují v distanční výuce

podrobné informace najdete v záložce on line výuka

 

 

Podzimní prázdniny

Podzimní prázniny jsou letos rozšířené o dva dny, tedy trvají celý týden. Stále očekáváme rozhodnutí vlády o průběhu výuky po prázdninách. Prosíme, sledujte tyto webové stránky, ke konci týdne, doufáme, že zde budou důležité informace k výuce.
děkujeme

 

Ošetřovné

pokud rodič zůstane s dítětem doma a chce čerpat ošetřovné, napíše pouze čestné prohlášení, není třeba potvrzení školy

 

Uzavření školy z rozhodnutí vlády je platné od 14. října.  Výuka nadále pokračuje distanční formou. Tato výuka je povinná. 

 

 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu vláda zakaz-plavani – ZŠ a MŠ Krásná Hora

zavřela všechna vnitřní sportoviště, tedy i bazény. 

Proto se ruší plavání. 

Pokud to bude možné, poslední lekce plavání 

se uskuteční 4.11.2020. 

Ve středu bude výuka dle rozvrhu.

 
 
 

Vláda nařídila zákaz školní docházky ve dnech 26. a 27. řína.Don't leave!  @Melissa Johnson - we should make these for our boys

Proto se podzimní prázdniny prodlouží na celý týden.

od 26.10. do 30.10.2020