Podzimní prázdniny

Podzimní prázniny jsou letos rozšířené o dva dny, tedy trvají celý týden. Stále očekáváme rozhodnutí vlády o průběhu výuky po prázdninách. Prosíme, sledujte tyto webové stránky, ke konci týdne, doufáme, že zde budou důležité informace k výuce.
děkujeme

 

Ošetřovné

pokud rodič zůstane s dítětem doma a chce čerpat ošetřovné, napíše pouze čestné prohlášení, není třeba potvrzení školy

 

Uzavření školy z rozhodnutí vlády je platné od 14. října.  Výuka nadále pokračuje distanční formou. Tato výuka je povinná. 

 

 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu vláda zakaz-plavani – ZŠ a MŠ Krásná Hora

zavřela všechna vnitřní sportoviště, tedy i bazény. 

Proto se ruší plavání. 

Pokud to bude možné, poslední lekce plavání 

se uskuteční 4.11.2020. 

Ve středu bude výuka dle rozvrhu.

 
 
 

Vláda nařídila zákaz školní docházky ve dnech 26. a 27. řína.Don't leave!  @Melissa Johnson - we should make these for our boys

Proto se podzimní prázdniny prodlouží na celý týden.

od 26.10. do 30.10.2020