Info k výuce 

Angličtina středa :

        13.00 - 4. ročník
        14.00 - 5. ročník
 

Vlastivěda 

4.ročník  

on line hodina čtvrtek 22.10. v 10.30 

 

5.ročník 

on line hodina čtvrtek 22.10. v 11.30

 

 

Přírodověda 

4.ročník 

 

5. ročník 

on line hodina čtvrtek 22.10. v 12.15
 
 
Odkazy na ZOOM máte všichni společně s prací na emailu. Připomínám referáty, které si děti zadaly ještě ve škole. 
 
Těším se na vás a dávejte na sebe pozor. 
 

Anglický jazyk :

- procvičování pro děti je na google učebna ( byly rozeslány pozvánky na gmaily).

- on line hodina bude v pondělí 19.10.  od 13. 00 a od 14.00 ( dle domluvy ve škole )

- zatím budeme procvičovat a opakovat

- pokud by děti 2.11. do školy nenastoupily, naplánujeme on line výuku a začneme nové učivo

Velice děkui za spolupráci všem, kteří se do této vzdálené výuky zapojili.

Přeji hlavně zdraví a také pevné nervy.

Doufám, že to zvládneme.

Veliké díky