Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Flétna                                                - pondělí   12,15 - 13,00h     2. ročník od 17. září

                                                                             13,00 - 13,45h     5. ročník od 17. září

                                                                             13,45 - 14,30h    4. ročník od 17. září

                                                                             14, - 15,15h        3. ročník od 17. září

                                                          - čtvrtek     12,00  - 12,30 h   1. ročník

Kroužek angličtiny (1. a 2. roč.)    - pondělí    13,00 - 13,30h      1. a 2. ročník  od 12. září                                                                            


Výtvarný                                           - středa      13,30 - 14.30 h   od 12. září 


Teraristický                                      - úterý         13,30 - 14,30 h    od 18. září


Šachový                                           - čtvrtek        13,00 - 14,30h     (od 2. ročníku) od 13. září


Přírodovědný                                  - pondělí      13,00 - 14,30 h    od 10. září

                                                          V případě velkého počtu zájemců budou děti rozděleny

                                                          do dvou skupin s frekvencí docházky 1x za 14 dní.


Keramika (platba 900Kč/rok)          - úterý         13,00 - 14,30 h     od 25. září

                                                                               14,30 - 15,30 h

                                                                               16,00 - 17,30 h    (rodiče s dětmi)

                                                           - čtvrtek      13,00 - 14,30 h    od 27. září

                                                                               14,30 - 15,30 h

                                                             Děti budou rozděleny do skupin dle počtu přihlášených.