Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 podle § 183, odst. 2 uveřejňuji seznam žáků, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Studnice, okres Náchod od školního roku 2022/2023

Seznam žáků:

Seznam žáků  
   
Registrační číslo Rozhodnutí
   
1 přijat / přijata
2 přijat / přijata
3 přijat / přijata
4 přijat / přijata
5 přijat / přijata
6 přijat / přijata
7 přijat / přijata
8 přijat / přijata
9 přijat / přijata
10 přijat / přijata
11 OŠD
12 přijat / přijata
13 přijat / přijata
14 přijat / přijata
15 přijat / přijata
16 OŠD

                        Ve Studnici 4.5.2022        Jaroslav Baše


zápis dětí do 1. ročníku 

Základní školy Studnice 

se uskuteční

 ve čtvrtek 28.4.2022.

V budově základní školy 

od 15.30 hodin do 18.00 hodin.

Zákonní zástupci s sebou přinesou rodný list dítěte.